Portal Giáo dục
Giải pháp cổng thông tin điện tử xây dựng cho Sở Giáo dục & Đào tạo, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Trường học
Tính năng
Quản lý bài viết

Các tin tức được hiển thị tin tức theo danh mục, có thể thêm, sửa, xóa, kiểm duyệt tin tức dễ dàng. Bên cạnh đó, sản phẩm còn hỗ trợ SEO theo từng bài viết, chuyên mục.

Quản trị danh mục

Người dùng có thể thêm, sửa, xóa danh mục dễ dàng. Các danh mục này cũng có tính linh động, tùy biến cao, có thể thêm nhiều chuyên mục cùng lúc.

Tích hợp các phần mềm khác

Sản phẩm portal giáo dục được tích hợp thêm các phần mềm quản lý công văn, quản lý nhà trường và tra cứu điểm.

Tích hợp Single Sign On

Giúp đồng bộ tài khoản truy cập trên tất cả các cổng thông tin thành viên và các phần mềm tích hợp với Cổng thông tin điện tử

Lợi ích
Nền tảng đa dạng

Người dùng có thể sử dụng trên các nền tảng như Web Application, Mobile Application hay Windows Desktop.

Mạng xã hội tiện dụng

Khách hàng có trang cá nhân để tra cứu thông tin lịch sử giao dịch, thông tin về sản phẩm dịch vụ, chương trình khuyến mại,...

Báo cáo thống kê thông minh

Hệ thống có khả năng tổng hợp báo cáo dưới các dạng Dashboard (Biểu đồ sắp xếp nhóm) và các báo cáo Pivottable bảng xoay tổng hợp dữ liệu linh động.

Hiệu năng xử lý cao

Các sản phẩm portal giáo dục sử dụng Big data với cơ sở dữ liệu phân tán eurospine giúp quản lý giao dịch của hàng triệu khách hàng.