LMS dành cho trung tâm đào tạo
Hệ thống quản lý dành riêng cho trung tâm đào tạo cùng các tùy biến chức năng phù hợp với nhu cầu sử dụng
Tính năng
Quản lý đào tạo

Thiết lập khóa đào tạo theo từng khoảng thời gian: phù hợp với mọi loại hình trung tâm đào tạo 

Bài giảng được xây dựng phù hợp với nhiều mô hình giảng dạy

Xây dựng tiêu chí đánh giá đầu ra và đầu vào linh hoạt

Học tập, kiểm tra

Lớp học ảo tham gia mọi lúc mọi nơi, sử dụng trên mọi thiết bị có kết nối mạng 

Tổ chức nhóm học bồi dưỡng học viên 

Tham gia thi, kiểm tra theo đúng quy trình

Theo dõi lịch học lịch giảng dạy theo thời khóa biểu

Quản lý hệ thống

Báo cáo thông tin người dùng thao tác trên hệ thống

Báo cáo người dùng truy cập vào hệ thống

Báo cáo bài giảng và tiến độ học của học viên

Báo cáo kiểm duyệt nội dung trên hệ thống

Lợi ích
Sử dụng thuận tiện

Giảng viên, học viên có thể sử dụng trực tuyến mọi lúc mọi nơi.

Xây dựng nội dung đào tạo dễ dàng

Hệ thống hỗ trợ nhiều công cụ xây dựng học liệu, tạo lớp học ảo nhanh chóng.

Quản lý liên tục

Hệ thống cung cấp thông tin báo cáo tức thời giúp người quản lý theo dõi tổng quan, chi tiết toàn trung tâm.

Nền tảng đa dạng

Người dùng có thể sử dụng trên các nền tảng như Web Application, Mobile Application hay Windows Desktop.