LMS Y tế
Nền tảng quản lý đào tạo dành cho lĩnh vực y tế với các tùy biến phù hợp với yêu cầu thực tiễn
Tính năng
Quản lý đào tạo

Tạo mới kế hoạch đào tạo

Tạo mới đợt đào tạo và phân lớp đào tạo

Quản lý đơn vị giảng dạy

Tạo mới đơn vị trực thuộc, đơn vị đào tạo

Quản lý cấu hình

Chủ động thiết lập các thông số chung trên hệ thống

Quản lý khảo thí

Tổ chức thi, kiểm tra

Quản lý báo cáo

Theo dõi báo cáo, thống kê toàn hệ thống

Lợi ích
Tính thuận tiện

Người dùng dễ dàng sử dụng, học tập trực tuyến mọi lúc mọi nơi với thiết bị được kết nối Internet.

Quy trình đào tạo rõ ràng

 Hệ thống hỗ trợ đào tạo sâu vào chuyên môn, cấp chứng chỉ cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và phương pháp thực hiện.

Dễ dàng quản lý

Quản lý có thể dễ dàng theo dõi quá trình đào tạo và các báo cáo thống kê về các đơn vị.