LMS đào tạo phổ thông
Hệ thống quản lý đào tạo bậc phổ thông dành cho hệ từ bậc mầm non tới THPT
Tính năng
Xây dựng bài giảng điện tử

Tạo bài giảng, bài kiểm tra theo chủ đề

Tự tạo tạo bài giảng, bài kiểm tra theo chủ đề (Thông tư 32)

Xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng tài liệu n

Tạo các bài kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh

Tham gia lớp học ảo

Tổ chức các lớp học ảo theo nhu cầu của giáo viên và học sinh để dạy, học và họp.

Học, thi kết hợp

Tổ chức học nâng cao theo chủ đề

Tổ chức các lớp học ngoài giờ

Tổ chức học, thi kết hợp

Truy cập phần mềm học, làm bài tập và bài kiểm tra

Theo dõi thời khóa biểu 

Tham gia học tập mọi lúc mọi nơi, bất kì nơi nào có internet

Báo cáo linh hoạt

Báo cáo được cập nhật liên tục, với nhiều mẫu báo cáo theo yêu cầu của người sử dụng 

Quản lý các chương trình đào tạo của nhà trường dễ dàng 

Quản lý ngân hàng câu hỏi

Truy xuất báo cáo môn học, học phần, chương trình học 

Truy xuất báo cáo về người học 

Truy xuất báo cáo đơn vị tổ chức

Kiểm soát chất lượng đào tạo và báo cáo kiểm điểm

Tiến trình của từng học sinh được cập nhật hàng ngày, liên tục theo dõi sát sao chất lượng học tập của từng học sinh

Lợi ích
Dễ dàng sử dụng

Học sinh, giáo viên vào học dễ dàng, tham gia lớp học mọi lúc mọi nơi.

Đảm bảo an toàn thi cử

Hệ thống hỗ trợ bảo mật thông tin và giảm thiểu gian lận khi làm bài với cơ chế cảnh báo vi phạm.

Theo dõi liên tục

Nhà trường, giáo viên dễ dàng quản lý và theo dõi tiến độ của học sinh.