LMS Sở Ban Ngành, Chính quyền
Hệ thống quản lý đào tạo nghiệp vụ cho sở ban ngành, chính quyền
Tính năng
Quản lý đào tạo

Xây dựng các tiêu chí, mục tiêu đào tạo, kế hoạch đào tạo

Xây dựng và quản lý khóa học, bài giảng, chủ đề, nội dung đào tạo, ngân hàng câu hỏi

Quản lý và cấp phát chứng chỉ

Tham gia học tập, tham gia thi

Cấu hình và tham gia lớp học ảo

Tương tác, trao đổi thông tin giữa giảng viên và học viên

Lợi ích
Tính thuận tiện

Đào tạo trực tuyến mọi lúc mọi nơi, nhanh chóng, dễ dàng. 

Bài giảng đa dạng

Hệ thống bài giảng hỗ trợ thêm mới theo nhiều định dạng.

Báo cáo thống kê chi tiết

Người quản lý có thể theo dõi báo cáo thống kê về đơn vị của họ.

Vận hành ổn định

Hệ thống đảm bảo vận hành ổn định, thông suốt ngay cả khi có lượng người dùng cùng truy cập đồng thời lớn.

Khả năng lưu trữ & truy cập lớn

Hệ thống có khả năng lưu trữ, xử lý được số lượng bản ghi lớn, đảm bảo nhiều người sử dụng cùng truy cập đồng thời