Phần mềm quản lý lưu trú
Hệ thống quản lý lưu trú dành cho đơn vị quản lý hộ tịch, lưu trú, UBND các cấp nhằm nắm bắt tình hình lưu trú, kinh doanh trên địa bàn
Tính năng
Quản lý lưu trú tại các cơ sở lưu trú

Cho phép cơ quan quản lý nắm bắt kịp thời tình hình lưu trú trên địa bàn thông qua các bản ghi lưu trú của khách, giúp CQQL nhanh chóng đưa ra các biện pháp can thiệp khi có tình huống bất thường trên địa bàn.

Quản lý lưu trú nhà dân

Cho phép cơ quan quản lý nắm bắt tình hình lưu trú của người ngoài địa bàn, nhanh chóng đưa ra nhắc nhở, ngăn chặn các hành vi gây hại cho trật tự trị an

Quản lý thuế

Cho phép cơ quan quản lý thuế đánh dấu các đơn vị đang chậm - chưa hoàn thành việc đóng thuế.

Quản lý phòng cho các đơn vị lưu trú

Với thiết kế như các phần mềm PMS khác nhưng được kết hợp với tờ khai lưu trú giúp CQQL dễ dàng trong việc nắm bắt hoạt động lưu trú.

Lợi ích
Nền tảng đa dạng

Người dùng có thể sử dụng trên các nền tảng như Web Application, Mobile Application.

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng

Giúp người quản lý lần người khai báo dễ dàng tiếp cận mà không cần mất nhiều thời gian làm quen.

Báo cáo thống kê thông minh

Hệ thống có khả năng tổng hợp báo cáo dưới các dạng Dashboard (Biểu đồ sắp xếp nhóm) và các báo cáo Pivottable bảng xoay tổng hợp dữ liệu linh động.

Hiệu năng xử lý cao

Sử dụng hệ thống database hiện đại, giúp tăng tốc độ xử lý hệ thống giúp trải nghiệm người dùng mượt mà nhất.