Thanh tra kiểm tra
Phần mềm lưu trữ dữ liệu các đợt thanh kiểm tra cho các ban ngành có nhu cầu chuyên môn
Tính năng
Quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra hành chính
Quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp
Quản lý tiến độ, kết quả thực hiện
Quản lý đơn vị , đơn vị chủ trì thực hiện thanh tra, kiểm tra
Quản lý tài khoản
Theo dõi sau thanh tra
Lợi ích
Hiệu quả kinh tế

Hệ thống giúp giảm nguồn lực phát triển bảo trì và thời gian.

Hiệu quả quản lý

Dễ dàng quản lý quy trình và kết quả thực hiện cũng như quản lý các đơn vị tham gia vào quá trình thanh tra kiểm tra.

Tích hợp công nghệ hiện đại

Hệ thống được tích hợp một số công nghệ hiện đại như PHP7, Bootstrap, mongoDB, CentOS, Jquery.