Hệ thống quản lý nguồn nhân
Hệ thống quản lý nhân sự & công việc giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong quá trình quản trị nhân lực và nâng cao hiệu suất
Tính năng
Quản lý trang chủ

Có các tính năng như mạng xã hội nội bộ

Trao đổi, tạo nhóm, đăng bài chia sẻ kinh nghiệm,…

Theo dõi nhắc nhở, ghi chú nhắc việc,…

Quản lý hồ sơ nhân sự

Quản lý hồ sơ nhân sự đơn vị

Quản lý quy trình tiếp nhận nhân sự

Quản lý hợp đồng, bảo hiểm

Quản lý quá trình công tác

Quản lý sức khỏe cán bộ

Quản lý hồ sơ sức khỏe cán bộ

Tìm kiếm, bổ sung hồ sơ

Tổng hợp dữ liệu, thống kê báo cáo

Quản lý công việc

Quản lý công việc của phòng ban, nhân sự trong đơn vị

Quản lý phân lịch trực, lịch mổ cho nhân sự,..

Quản lý phê duyệt các thông tin nhân sự, thủ tục hành chính,…

Quản lý chấm công

Quản lý bảng công chi tiết

Quản lý ca làm việc, ngày nghỉ, tăng ca

Quản lý báo cáo

Cấu hình chấm công cho các đối tượng

Quản lý tính lương

Tính lương nhân viên

Quản lý tạm ứng lương

Quản lý dữ liệu tính lương (Thông tin tài khoản, phụ cấp, khoản miễn trừ,..)

Quản lý bảng lương phòng ban, nhân viên

Quản lý hồ sơ cá nhân

Quản lý hồ sơ nhân sự của bản thân

Gửi các thủ tục hành chính, đổi ca,…

Theo dõi bảng công, bảng lương đã chốt theo từng kỳ công

Quản lý chung

Quản lý đơn vị, phòng ban trực thuộc

Quản lý tài khoản, phân quyền người dùng

Quản lý danh mục dùng chung của hệ thống

Lợi ích
Quản lý dễ dàng

Quản lý hồ sơ nhân viên dễ dàng và chuyên nghiệp.

Tiết kiệm thời gian

Tiết kiệm thời gian quản lý, điều hành nhân sự, đưa ra các quyết định đúng đắn.

Quy trình chuẩn xác

Thực hiện các quy trình theo đúng quyết định ban hành từ Bộ đến các đơn vị.

Báo cáo chi tiết

Tổng hợp dữ liệu, cung cấp các báo cáo kịp thời và chính xác.

Phân quyền rõ ràng

Kiểm soát quyền truy cập ứng dụng, các chức năng được phân quyền sử dụng rõ ràng theo yêu cầu người dùng.