Thi đua khen thưởng
Phần mềm quản lý khen thưởng dành cho các khối đào tạo, ban ngành hành chính sự nghiệp
Tính năng
Quản lý kế hoạch thi đua

Tạo, quản lý, theo dõi kế hoạch

Cấu hình thời gian diễn ra các bước trong quá trình 

Theo dõi tình hình diễn ra kế hoạch

Quản lý các quyết định thi đua, báo cáo thống kê

Quản lý hồ sơ thi đua

Quản lý hồ sơ thi đua cá nhân, tập thể, import hồ sơ

Tự động cập nhật hồ sơ các tiêu chí đã cấu hình

Cấp tài khoản cho cá nhân, cập nhật danh hiệu, sáng kiến kinh nghiệm,..điều chuyển nhân sự

Quản lý báo cáo thống kê

 

Báo cáo thống kê cá nhân, tập thể được khen thưởng theo kế hoạch, danh hiệu, loại hình khen thưởng, đơn vị,…

Xuất danh sách minh chứng đăng ký thi đua để xét duyệt, in phiếu bầu hội đồng

 

 

 

Lợi ích
Quản lý hồ sơ chi tiết

Quản lý hồ sơ thi đua các cá nhân, tập thể trong đơn vị, cập nhật tiêu chí tự động cho hồ sơ

Dễ dàng tổ chức

Quản lý kế hoạch thi đua trong và ngoài đơn vị, theo dõi, nhắc nhở tiến độ kế hoạch.

Bảo mật thông tin

Hệ thống đảm bảo an toàn thông tin hồ sơ cá nhân, tập thể và kế hoạch của từng đơn vị.

Báo cáo rõ ràng

Managers can easily create, follow and export statistical reports.