Phần mềm quản lý tài liệu
Hệ thống quản lý tài liệu cho doanh nghiệp, công ty, Bộ, ban ngành chính phủ giúp tối ưu hoá khả năng quản lý
Tính năng
Thêm mới tài liệu dễ dàng, nhanh chóng
Quản lý được thông tin tài liệu
Hỗ trợ tìm kiếm tài liệu hiệu quả
Lợi ích
Tính thuận tiện

Thêm mới và tìm kiếm tài liệu dễ dàng, nhanh chóng, bảo mật thông tin.

Không giới hạn số lượng tài liệu

Cho phép quản lý thêm mới tài liệu không giới hạn.