Văn bằng chứng chỉ
Phần mềm quản lý văn bằng chứng chỉ cho các cấp đào tạo thuộc mọi lĩnh vực
Tính năng
Quản lý phôi bằng

Mẫu phôi bằng

Thông tin phôi bằng bị hủy

Hồ sơ trình duyệt cấp phôi bằng

Quản lý văn bằng chứng chỉ

In ấn văn bằng chứng chỉ

Trình ký duyệt văn bằng chứng chỉ

Cấp phát và xử lý văn bằng hỏng 

Thu hồi văn bằng chứng chỉ

Báo cáo thống kê

Báo cáo thông tin xử lý văn bằng

Danh sách người được cấp văn bằng

Tra cứu

Tra cứu thông tin văn bằng chứng chỉ