Ứng dụng mạng xã hội
Kết nối người dùng thông qua mạng xã hội tương tác được tích hợp trên những sản phẩm đại chúng
Tính năng
Quản lý danh sách các tin tức đăng tải trên hệ thống
Quản lý các hồ sơ cá nhân
Tạo các hội nhóm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm
Lợi ích
Tính thuận tiện

Người dùng có thể sử dụng được trên tất cả các thiết bị, như laptop, máy tính bảng, điện thoại. Cập nhật, chia sẻ nhanh được các tin tức, video, hình ảnh

Vận hành ổn định

Hệ thống đảm bảo vận hành ổn định, thông suốt ngay cả khi nhiều người sử dụng, cùng truy cập đồng thời.

Khả năng lưu trữ & truy cập lớn

Hệ thống có khả năng lưu trữ, xử lý được số lượng bản ghi lớn, cho phép nhiều người sử dụng cùng truy cập đồng thời