Kho dữ liệu
Lưu trữ các dữ liệu lớn và phức tạp, thích hợp cho nhu cầu triển khai các dự án sử dụng lượng dữ liệu lớn và đa dạng
Tính năng
Quản lý đơn vị

Quản lý thông tin đơn vị, dựng tính liên kết theo mô hình đơn vị trực thuộc

Lưu trữ tài liệu

Xây kho lưu trữ tài liệu ngành theo mô hình tập trung 

Quản lý quy trình báo cáo động

Xây dựng quy trình và mô hình báo cáo theo nhu cầu người sử dụn

Lưu trữ dữ liệu

Xây dựng kho lưu trữ dữ liệu lớn theo phương pháp tích hợp và nhập liệu

Hệ thống quản trị BI

Xây dựng mô hình biểu mẫu dữ liệu và thiết kế dashboard phục vụ báo cáo

Lợi ích
Kho lưu trữ dữ liệu lớn

Cung cấp khả năng lưu trữ, xử lý lượng dữ liệu rất lớn lên đến Terabyte and Petabyte.

ử lý tốt lượng dữ liệu lớn

Cung cấp khả năng tính toán nhanh trên lượng dữ liệu cực lớn, dữ liệu biến thiên theo thời gian lớn.

Mức chịu tải cao

Cung cấp khả năng chịu lỗi, chịu tải cao cho hệ thống.

Khả năng lưu trữ đa dạng

Lưu trữ các loại dữ liệu có cấu trúc, không cấu trúc, bán cấu trúc mà trên các hệ thống CSDL thông thường không xử lý được.

Đáp ứng nhu cầu sử dụng:

Mang lại giá trị lớn cho người dùng hệ thống thông qua việc lưu trữ và xử lý dữ liệu.

Phân tích dữ liệu

Phục vụ dữ liệu cho các bài toán về phân tích báo cáo, AI, khoa học dữ liệu.