Nhận dạng chấm thi, kiểm tra
Công nhệ hỗ trợ nhận dạng và trích xuất các câu hỏi từ file docx và PDF thành câu hỏi trong đề thi / đề kiểm tra trên hệ thống
Tính năng
Tự động nhận dạng câu hỏi và đáp án đề thi
Tạo nhanh bài kiểm tra từ file Word, PDF có sẵn
Lợi ích
Tính thuận tiện

Khả năng nhận diện câu hỏi và đáp án trong file word và PDF và chuyển thành đề thi trên hệ thống mà không cần phải tạo thủ công từng câu hỏi một.

Không giới hạn số lượng câu hỏi

Nhận diện được tất cả các câu hỏi trong file mà không giới hạn số câu hỏi hay số trang văn bản.