ViBot
Trợ lý ảo có khả năng tự học hỏi và phản ứng với các nội dung khác nhau để đem lại trải nghiệm tương tác như trí tuệ con người
Tính năng
Quản lý Chatbot

Quản lý các bot với các kịch bản, mục đích, đối tượng… cụ thể cho từng bot và quản lý tương tác live chat

Quản lý tri thức

Quản lý tri thức domain của bot đối với các dữ liệu nhiều trường thông tin cần quản trị riêng

Sử dụng nhiều công nghệ

Các service hệ thống: Java Core

Các cơ sở dữ liệu truy vấn nhanh: Redis Cluster, ActiveMQ

Các cơ sở dữ liệu lưu trữ: MongoDB, MySQL, Elasticsearch

Nền tảng hệ điều hành hỗ trợ: Redhat OS, CentOS, Ubuntu OS

Lợi ích
Nền tảng đa kênh

Cyberbot hỗ trợ mọi nền tảng hội thoại như Website, Facebook, Messenger, Skype, Line, VoIP Call Center

Tích hợp

Cyberbot hỗ trợ tương tác với các nguồn dữ liệu của doanh nghiệp nhằm cập nhật những thông tin chính xác nhanh nhất cho khách hàng.

Trả lời tin nhắn hàng loạt

Hỗ trợ tạo thông báo hàng loạt vào thời điểm cụ thể hoặc định kỳ nhằm tiếp cận được các khách hàng tiềm năng nhanh chóng và hiệu quả.