MỪNG VHV TRÒN 14 TUỔI

 • Một góc VHV

 • Cảm nhân của nhân viên dành cho VHV

 • Liên hoan bánh kẹo

 • Liên hoan bánh kẹo

 • Bánh sinh nhật mừng VHV 14 tuổi

 • Đội BA

 • Giám đốc và Phó Giám đốc VHV

 • Nhân viên VHV chụp ảnh kỉ niệm

 • Giám đốc: Nguyễn Hoàng Long chúc mừng sinh nhật VHV

 • Một góc VHV

 • Đội BE1

 • Đội HCKT

 • Mọi người ơi!!!

 • Mọi người ơi!!!

 • Camera-man

 • Anh Lộc!!!!

 • Camera-man

 • Đội Flutter

 • Đội Flutter

 • Đội BE2+3

 • Đội BE2+3

 • Đội FE1+2

 • Đội FE1+2

 • Đội FE1+2

 • Đội Tester

 • Đội Tester

 • Đội Tester

Related photo gallery