Nguyễn Đức Kiên

Ngày đăng: 28/11/2018 - 14:28

Trong thời gian VHV thiết kế web. Tôi đã đặt hết niêm tin vào công ty. Đáp lại niêm đó,VHV đã làm tôi rất hài lòng về sự nhiệt tình, chu đáo và hơn cả là trang web của tôi rất đẹp... Tôi rất vừa ý...

Trong thời gian VHV  thiết kế web. Tôi đã đặt hết niêm tin vào công ty. Đáp lại niêm đó,VHV đã làm tôi rất hài lòng về sự nhiệt tình, chu đáo và hơn cả là trang web của tôi rất đẹp... Tôi rất vừa ý...

Công ty cổ phần truyền thông Văn hóa việt

Địa chỉ: P323,324 tháp Đông, CC Học Viện Quốc Phòng, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội - Điện thoại: 04 22 11 1996 - Email: contact@vhv.vn

Copyright © 2008 vhv.vn. All rights reserved.