Thông tin chi tiết:
Hà Quốc Hưng
Họ và tên Hà Quốc Hưng
Ngày tháng năm sinh 27/10/2017
Giới tính
Điện thoại 0911.05.44.88
Email hunghq@vhv.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Công ty cổ phần truyền thông Văn hóa việt

Địa chỉ: P323,324 tháp Đông, CC Học Viện Quốc Phòng, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội - Điện thoại: 024 22 11 1996 - Email: contact@vhv.vn

Copyright © 2008 vhv.vn. All rights reserved.