Sản phẩm
Tư vấn, xây dựng, triển khai các cổng thông tin cho các cơ quan nhà nước, khách hàng doanh nghiệp
Portal Y tế

Portal Y tế

<ul><li><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Giải pháp cổng thông ti...
Portal Giáo dục

Portal Giáo dục

<p><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Portal Giáo dục là giải pháp...
Portal UBND

Portal UBND

<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">...
Giúp các doanh nghiệp có những website tốt nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
Website doanh nghiệp

Website doanh nghiệp

<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:14pt;"><span style="background:#FFFFFF;"><span style="line-height:...
Website bán hàng

Website bán hàng

<p style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0in;text-align:justify;"><span style="font-siz...
Giúp các doanh nghiệp có những phần mềm ưu việt nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực quản lý
Phần mềm quản lý KPI

Phần mềm quản lý KPI

<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">...
Phần mềm quản lý tội phạm

Phần mềm quản lý tội phạm

<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13pt;"><span style="line-height:107%;"><span style="font-family:'T...
Phần mềm quản lý  thanh tra, kiểm tra

Phần mềm quản lý thanh tra, kiểm tra

<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:14pt;"><span style="line-height:107%;"><span style="font-family:'T...
Phần mềm quản lý phòng khám

Phần mềm quản lý phòng khám

<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:14pt;"><span style="line-height:107%;"><span style="font-family:'T...
Phần mềm quản lý nhà thuốc

Phần mềm quản lý nhà thuốc

<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">...
Phần mềm Office

Phần mềm Office

<p style="margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:'Times New R...
Phần mềm quản lý văn bằng, chứng chỉ

Phần mềm quản lý văn bằng, chứng chỉ

<p><span style="line-height:150%;"><span style="font-size:13pt;"><span style="line-height:150%;"><span style="font-famil...
Giúp các học tập trực tuyến hiệu quả
Hệ thống đào tạo trực tuyến (LMS)

Hệ thống đào tạo trực tuyến (LMS)

<p style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0in;text-align:justify;"><span style="font-siz...
Phần mềm khảo thí

Phần mềm khảo thí

<p>Hệ thống khảo thí là phần mềm trực tuyến được xây dựng nhằm hỗ trợ các đơn vị quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục xây ...
Mạng xã hội giáo dục

Mạng xã hội giáo dục

<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">...
Mạng xã hội y tế

Mạng xã hội y tế

<p style="margin-top:6pt;margin-right:0in;margin-bottom:6pt;margin-left:0in;text-align:justify;"><span style="font-size:...
Công ty cổ phần truyền thông Văn hóa việt

Địa chỉ: P323,324 tháp Đông, CC Học Viện Quốc Phòng, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội - Điện thoại: 04 22 11 1996 - Email: contact@vhv.vn

Copyright © 2008 vhv.vn. All rights reserved.