Lớp học thông minh
Nền tảng lớp học thông minh được tổ chức theo mô hình phòng học thông minh, tích hợp những tính năng và công nghệ hiện đại.
Tính năng
Gửi & chia sẻ học liệu

Gửi thông báo

Gửi bài giảng

Gửi bài kiểm tra

Gửi tệp tin

Tham gia trò chơi

Vòng quay may mắn: Quay chọn học sinh, câu hỏi hoặc đối tượng bất kỳ

Ai nhanh tay hơn: Ôn tập kiến thức cho toàn bộ học sinh của lớp thông qua việc trả lời các câu hỏi của bộ câu hỏi

Chia sẻ bảng trắng

Thêm mới bảng trắng

Viết, vẽ lên bảng trắng

Lưu bảng trắng

Phân nhóm học tập

Phân nhóm tự động

Phân nhóm thủ công

Lợi ích
Khả năng tương tác với bài giảng

Học sinh sử dụng thiết bị tablet để vào học và tương tác trực tiếp với các bài giảng, bài kiểm tra và trò chơi.

Bài học sinh động

Các bài học được thiết kế đa dạng và sinh động dưới các dạng video, văn bản, bài tập, tài liệu cùng các trò chơi giúp cho lớp học vui nhộn và thú vị hơn bao giờ hết.

Tương tác 2 chiều giáo viên - học sinh

 

Các nội dung bài giảng được thiết kế đòi hỏi có sự phản hồi từ người học giúp tăng cường tính tương tác giữa giáo viên và học sinh.