Tổng quan về WebPortal

Trong mục này, các bạn sẽ nắm được cái nhìn tổng quan nhất về trang Webportal.vn, các thành phần chính của hệ thống

1. TỔNG QUAN VỀ WEBPORTAL

1.1. Thuật ngữ chung

 • Cổng thông tin điện tử (Portals)

Cổng thông tin điện tử tích hợp là điểm truy cập tập trung và duy nhất, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng, phân phối tới người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất và đơn giản trên nền tảng Web.

 • Cổng thông tin công cộng (Public Portals)

Loại cổng thông tin này thường được sử dụng để ghép nối các thông tin lại với nhau từ nhiều nguồn, nhiều ứng dụng và từ nhiều người, cho phép cá nhân hoá (personalization) các website theo tuỳ từng đối tượng sử dụng.

 • Cổng thông tin doanh nghiệp (Enterprise Portals)

Được xây dựng để cho phép các thành viên của doanh nghiệp sử dụng và tương tác trên các thông tin và ứng dụng nghiệp vụ tác nghiệp của doanh nghiệp.

 • Cổng giao dịch điện tử (Marketplace Portals)

Được xây dựng để trở thành một trung tâm online kết nối giữa người bán và người mua

 • Cổng thông tin ứng dụng chuyên biệt (Specialized Portals)

Cung cấp các ứng dụng chuyên biệt khác nhau

 • Khả năng cá nhân hóa trên một Portal

Cho phép thiết đặt các thông tin khác nhau cho các loại đối tượng sử dụng khác nhau theo yêu cầu. Tính năng này dựa trên hoạt động thu thập thông tin về người dùng và cộng đồng người dùng, từ đó cung cấp các thông tin chính xác tại thời điểm được yêu cầu.

 • Khả năng tích hợp nhiều loại thông tin

Cho phép xây dựng nội dung thông tin từ nhiều nguồn khác nhau cho nhiều đối tượng sử dụng. Sự khác biệt giữa các nội dung thông tin sẽ được xác định qua các ngữ cảnh hoạt động của người dùng (user-specific context), ví dụ như đối với từng đối tượng sử dụng sau khi thông qua quá trình xác thực thì sẽ được cung cấp các thông tin khác nhau, hoặc nội dung thông tin sẽ được cung cấp khác nhau trong quá trình cá nhân hoá thông tin.

 • Khả năng xuất bản thông tin

Thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, cung cấp cho người dùng thông qua các phương pháp hoặc giao thức (protocol) một cách thích hợp. Một hệ thống xuất bản thông tin chuyên nghiệp phải có khả năng xuất bản thông tin với các định dạng đã được quy chuẩn, ví dụ như RDF (Resource Description Format), RSS (Realy Simple Syndication), NITF (News Industry Text Format) và NewsXML.

 • Hỗ trợ nhiều môi trường hiển thị thông tin

Cho phép hiển thị cùng một nội dung thông tin trên nhiều loại thiết bị khác nhau như: màn hình máy tính (PC), thiết bị di động (Mobile phone, Wireless phone, PDA), sử dụng để in hay cho bản fax…. một cách tự động bằng cách xác định thiết bị hiển thị thông qua các thuộc tính khác nhau. Ví dụ: cùng một nội dung đó, khi hiển thị trên màn hình máy tính thì sử dụng HTML, nhưng khi hệ thống xác định được thiết hiển thị là PDA hay mobile phone, hệ thống sẽ loại bỏ các ảnh có trong nội dung và tự động chuyển nội dung đó sang định dạng WML (Wireless Markup Language) để phù hợp cho việc hiển thị trên màn hình của thiết bị di động.

 • Khả năng đăng nhập một lần (Single Sign On)

Cho phép dịch vụ xuất bản thông tin hoặc các dịch vụ khác của portal lấy thông tin về người dùng khi hoạt động mà không phải yêu cầu người dùng phải đăng nhập lại mỗi khi có yêu cầu. Đây là một tính năng rất quan trọng vì các ứng dụng và dịch vụ trong portal sẽ phát triển một cách nhanh chóng khi xuất hiện nhu cầu, mà các ứng dụng và dịch vụ này tất yếu sẽ có các nhu cầu về xác thực hoặc truy xuất thông tin người dùng.

 • Hệ thống quản trị Portal

Xác định cách thức hiển thị thông tin cho người dùng cuối. Tính năng này không chỉ đơn giản là thiết lập các giao diện người dùng với các chi tiết đồ hoạ (look-and-feel), với tính năng này, người quản trị phải định nghĩa được các thành phần thông tin, các kênh tương tác với người sử dụng cuối, định nghĩa nhóm người dùng cùng với các quyền truy cập và sử dụng thông tin khác nhau.

 • Khả năng quản trị người dùng

Cung cấp các khả năng quản trị người dùng cuối, tuỳ thuộc vào đối tượng sử dụng của portal. Tại đây, người sử dụng có thể tự đăng ký trở thành thành viên tại một công thông tin công cộng (như Yahoo, MSN…) hoặc được người quản trị tạo lập và gán quyền sử dụng tương ứng đối với các công thông tin doanh nghiệp. Mặt khác, tuỳ vào từng kiểu portal mà số lượng thành viên có thể từ vài nghìn tới hàng triệu.

Hiện tại phương pháp phân quyền sử dụng dựa trên vai trò được sử dụng như một tiêu chuẩn để cung cấp thông tin phân quyền sử dụng cho các đối tượng khác nhau trong các portal cũng như các ứng dụng Web.

1.2. Các thành phần chính của hệ thống

Webportal được chia nhỏ thành nhiều module quan trọng, phục vụ các chức năng khác nhau:

 • Module quản lý giao diện

Hệ thống quản lý thông minh tạo sự đơn giản và thuận tiện trong việc tùy biến giao diện theo ý muốn của người sử dụng.

 • Module quản lý nội dung bài viết

Hệ thống phân quyền và duyệt tin bài cho phép quy định chặt chẽ từng đối tượng được cập nhật tin bài vào các chuyên mục khác nhau. Hỗ trợ tối đa việc lọc, biên tập và kiểm duyệt nội dung bài viết.

 • Module quản lý hình ảnh, video

Giúp người sử dụng dễ dàng đăng tải, quản lý và biên tập các tài liệu đa phương tiện theo từng chủ đề, chuyên mục khác nhau.

 • Module quản lý văn bản, tài liệu

Cung cấp một hệ thống quản lý khoa học, cho phép người sử dụng dễ dàng thao tác với các tài liệu phục vụ công việc. Cùng với một hệ thống phân quyền chặt chẽ, sẽ đảm bảo nguồn tài liệu luôn được cập nhật và bảo mật ở mức cao nhất.

 • Module diễn đàn thảo luận, hỏi đáp

Tạo ra một môi trường cho phép người sử dụng dễ dàng trao đổi và tương tác với nhau, giúp tăng khả năng và hiệu quả xử lý công việc.

Công ty cổ phần truyền thông Văn hóa việt

Địa chỉ: P323,324 tháp Đông, CC Học Viện Quốc Phòng, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội - Điện thoại: 04 22 11 1996 - Email: contact@vhv.vn

Copyright © 2008 vhv.vn. All rights reserved.