• Adv01
  • Adv01
  • Adv03
  • Adv04
  • Adv02
  • Adv01
  • Adv02

Đội ơn chín chữ "Cù lao" Sinh thành kể mấy non cao cho bằng Mong sao hai chữ thọ khang Tam đa ngũ phúc rỡ ràng trời cho

Thursday, 09/09/2010, 07:12:26 AM
Chín chữ cù lao gồm có: Sinh, Cúc (Mẹ đẻ ra) Phủ (Vỗ về), Dục (nuôi dạy),Cộ (trông coi như chiếu cố), Phục (ôm ấp), Phụ (nâng niu, che chở), súc (nuôi cho lớn khôn) và Phúc là bồng bế, che chở); THọ khang có nghĩa là sống lâu; Tam Đa la nhiều phúc, nhiều lộc và thọ lâu; Ngũ Phúc là: Phú (giầu), Quý (sang trọng), Thọ (sống lâu), Khang (khỏe manh) và Ninh là yên ổn
Bài xem nhiều nhất
Ban biên tập

CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG
COLOMBO.VN

ĐC:  Phòng 1404b - 173, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (84-4)22 11 1997
Email: contact@vhv.vn

Liên kết website
  • Adv01
  • Adv02
  • Adv03
Mạng xã hội