Phần mềm quản lý thanh tra, kiểm tra

(3/1)
Phần mềm quản lý  thanh tra, kiểm tra

Nhằm mục đích đơn giản hóa công việc quản lý các kế hoạch xem xét, đánh giá và xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, định kỳ hoặc đột xuất đối với doanh nghiệp , các Sở Ban Ngành trên cả nước. Chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm đã nghiên cứu,  tìm hiểu và đưa ra giải pháp, xây dựng lên phần mềm quản lý thanh kiểm tra để phục vụ công tác đề xuất, phê duyệt, theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện các kế hoạch thanh tra, kiểm tra bao gồm thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và thanh tra hành chính của các Sở Ban Ngành trên cả nước.

Căn cứ xây dựng Hệ thống: Thông tư 01/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ Quy định về việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra.

Mục tiêu của Hệ thống là giải quyết được các vấn đề sau:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra/kiểm tra theo từng cấp tỉnh thành trên khắp cả nước.

- Sắp xếp được đơn vị trùng lặp và cử đơn vị chủ trì

- Theo dõi kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, thống kê được tiến độ hàng tháng.

- Trích xuất dữ liệu thanh tra, kiểm tra theo địa phương, quận, huyện hoặc đơn vị tiến hành thanh tra, kiểm tra …

- Theo dõi được tiến độ, kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị không trùng lặp.

Lợi ích của phần mềm:  Hàng năm, Trên cả nước từ Thanh tra tỉnh, thành phố đến Thanh tra các sở, ngành, quận, huyện tổ chức thanh tra, kiểm rất nhiều doanh nghiệp. Trong đó có một số doanh nghiệp có nhiều cơ quan vào thanh tra, kiểm tra trong 1 năm, thời điểm khác nhau. Thủ tướng chính phủ nghiêm cấm thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quá 1 lần/năm. Như vậy cần có sự phối hợp, khi một doanh nghiệp được nhiều đơn vị vào kiểm tra, thanh tra thì giao cho một đơn vị chủ trì và Thanh tra kiểm tra 1 đợt. Xây dựng phần mềm giúp từng đơn vị, cơ sở lập kế hoạch đưa danh sách doanh nghiệp vào thanh tra, kiểm tra hàng năm. Thanh tra thành phố sẽ sắp xếp chỉ định đơn vị chủ trì, chống chồng chéo.

 

Phần mềm sẽ giúp quản lý các thông tin, vấn đề như sau :

+ Quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra hành chính

+ Quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra trung ương

+ Quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

+ Phê duyệt kế hoạch

+ Quản lý tiến độ, kết quả thực hiện

+ Theo dõi sau thanh tra

+ Quản lý đơn vị , đơn vị chủ trì thực hiện thanh tra, kiểm tra

+ Quản lý doanh nghiệp

 Quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra hành chính

  • Thêm/ xóa / sửa kế hoạch thanh tra, kiểm tra hành chính

 Quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra trung ương

  • Thêm/ xóa / sửa kế hoạch thanh tra, kiểm tra trung ương

 Quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

  • Thêm/ xóa / sửa kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

 Phê duyệt kế hoạch

  • Duyệt / không duyệt kế hoạch

 Quản lý tiến độ, kết quả thực hiện

  • Cập nhật tiến độ dự án: Chưa thực hiện/ Đang thực hiện/ Hoàn thành

 Theo dõi sau thanh tra

 Quản lý đơn vị , đơn vị chủ trì thực hiện thanh tra, kiểm tra

  • Thêm / sửa / xóa đơn vị

 Quản lý doanh nghiệp

  • Thêm / sửa / xóa doanh nghiệp

Quản lý Tài khoản

  • Thêm / sửa / xóa Tài khoản
  • Phân quyền tài khoản
Công ty cổ phần truyền thông Văn hóa việt

Địa chỉ: P323,324 tháp Đông, CC Học Viện Quốc Phòng, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội - Điện thoại: 04 2211 1997

Copyright © 2008 vhv.vn. All rights reserved.