Phần mềm Office

(0/0)
Phần mềm Office

Phần mềm office là gì?

 • Phần mềm office quản lý toàn bộ quá trình tiếp nhận, phân phối, xử lý văn bản đến; dự thảo, trình ký, ban hành văn bản đi của một đơn vị. Phần mềm cho phép theo dõi được danh sách văn bản đến, văn bản đi, văn bản nào đã xử lý xong, văn bản nào đang xử lý – ai xử lý, văn bản nào còn tồn đọng, văn bản nào đang soạn thảo – ai soạn thảo, văn bản nào chờ ký ban hành, …

Các lợi ích của phần mềm:

 • Khắc phục được tình trạng khó kiểm soát các văn bản hiện đang ở đâu, quá trình giải quyết chúng như thế nào? những ai đang lưu giữ ? theo dõi được luồng xử lý, thống kê được các văn bản cần xử lý, đang xử lý, đã xử lý, …
 • Lãnh đạo các cơ quan theo dõi được tình hình hoạt động của cơ quan để có thể chỉ đạo kịp thời, thông suốt công việc của cơ quan
 • Quy trình tiếp nhận, xử lý văn bản, ban hành văn bản được thực hiện chủ yếu trên mạng máy tính làm giảm thời gian xử lý
 • Việc xử lý, giải quyết công việc được thực hiện nhanh chóng hơn, đơn giản hơn
 • Việc luân chuyển văn bản trên mạng rút ngắn thời gian gửi/nhận văn bản và thời gian trao đổi thông tin
 • Tiết kiệm chi phí và nhân lực.
 • Dễ dàng tra cứu, tổng hợp và thống kê số liệu.

- Văn bản đi

 • Thêm/ sửa/ xóa Văn bản đi
 • Theo dỗi văn bản đi
 • Xin ý kiến
 • Trình xử lý
 • Thu hồi văn bản
 • Ký duyệt
 • Cấp sổ văn bản
 • Nhận để biết

- Văn bản đến

 • Thêm/ sửa/ xóa Văn bản đi
 • Theo dỗi văn bản đi
 • Xin ý kiến
 • Trình xử lý
 • Thu hồi văn bản
 • Nhận để biết
 • Ký duyệt
 • Công bố
 • Chuyển xử lý

- Thủ tục hành chính

 • Thêm/sửa/xóa thủ tục hành chính
 • Thêm / sửa/ xóa hồ sơ thủ tục hành chính

- Tài liệu

 • Thêm/ sửa/ xóa Tài liệu

- Lịch họp

 • Thêm/ sửa/ xóa lịch họp
 • Xem danh sách lịch họp dưới dạng lịch

- Lịch công tác

 • Thêm/ sửa/ xóa lịch công tác
 • Xem danh sách lịch công tác dưới dạng lịch

- Quản lý đơn vị- chi bộ

 • Thêm/ sửa/ xóa đơn vị
 • Báo cáo
 • Báo cáo người dùng đăng nhập
 • Báo cáo lịch họp
 • Báo cáo lịch làm việc
 • Báo cáo lịch họp
 • Báo cáo lịch làm việc
 • Báo cáo nội dung
 • Báo cáo điều tra dư luận
 • Tài liệu
 • Thêm/ sửa/ xóa tài liệu
 • Quản lý hệ thống
 • Quản lý tài khoản
 • Thêm/ sửa/ xóa Tài khoản
 • Phân quyền tài khoản

 

Công ty cổ phần truyền thông Văn hóa việt

Địa chỉ: P323,324 tháp Đông, CC Học Viện Quốc Phòng, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội - Điện thoại: 04 2211 1997

Copyright © 2008 vhv.vn. All rights reserved.