Giúp các doanh nghiệp có những phần mềm ưu việt nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực quản lý

Phần mềm quản lý KPI

Phần mềm quản lý KPI

<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">...
Phần mềm quản lý tội phạm

Phần mềm quản lý tội phạm

<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13pt;"><span style="line-height:107%;"><span style="font-family:'T...
Phần mềm quản lý  thanh tra, kiểm tra

Phần mềm quản lý thanh tra, kiểm tra

<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:14pt;"><span style="line-height:107%;"><span style="font-family:'T...
Phần mềm quản lý phòng khám

Phần mềm quản lý phòng khám

<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:14pt;"><span style="line-height:107%;"><span style="font-family:'T...
Phần mềm quản lý nhà thuốc

Phần mềm quản lý nhà thuốc

<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">...
Phần mềm Office

Phần mềm Office

<p style="margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:'Times New R...
Phần mềm quản lý văn bằng, chứng chỉ

Phần mềm quản lý văn bằng, chứng chỉ

<p><span style="line-height:150%;"><span style="font-size:13pt;"><span style="line-height:150%;"><span style="font-famil...
Công ty cổ phần truyền thông Văn hóa việt

Địa chỉ: P323,324 tháp Đông, CC Học Viện Quốc Phòng, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội - Điện thoại: 04 2211 1997

Copyright © 2008 vhv.vn. All rights reserved.