Phần mềm khảo thí

(0/0)
Phần mềm khảo thí

Hệ thống khảo thí là phần mềm trực tuyến được xây dựng nhằm hỗ trợ các đơn vị quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi, tổ chức và quản lý các kỳ thi một cách linh hoạt, hiệu quả và tiết kiệm.

Hệ thống khảo thí là công cụ hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu về tổ chức kiểm tra, đánh giá, đổi mới công tác thi cử trong ngành Giáo dục, giúp cán bộ, giáo viên của các cấp Sở, Phòng, Trường thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn như: Xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi; Ra đề thi, đề kiểm tra. Dữ liệu được quản lý tập trung, liên thông các cấp Sở, Phòng, Trường cho phép khả năng tùy biến và mở rộng trong việc tổ chức các kỳ thi một cách linh hoạt và hiệu quả.

Tính năng chính:

- Quản lý ngân hàng câu hỏi.

- Quản lý kỳ thi, đề thi.

- Quản lý đơn vị tham gia thi.

- Tổ chức thi và chấm điểm online.

- Quản lý thông tin thí sinh, kết quả thi.

- Quản lý danh mục.

- Quản lý tài khoản.

Lợi ích khi sử dụng:

 • Hỗ trợ các tiện ích tạo các câu hỏi trắc nghiệm với nhiều loại khác nhau.
 • Ngân hàng câu hỏi được quản lý theo môn học, chủ đề, loại câu hỏi, mức độ kiến thức theo chương trình chuẩn hiện hành.
 • Ngân hàng câu hỏi phong phú và chất lượng do có thể thu thập được từ nhiều nguồn lực trên phạm vi rộng được phân công cụ thể và có quy trình phê duyệt chặt chẽ.
 • Tạo kỳ thi và đề thi dễ dàng nhanh chóng với nhiều quy mô khác nhau tùy mục đích của kỳ thi.
 • Có thể tổ chức thi ở bất cứ nơi đâu có internet.
 • Cho phép quản lý được các đơn vị tham gia thi thông qua quản lý phân cấp các đơn vị.
 • Đề thi được tạo từ ngân hàng câu hỏi, có thể được tạo ngẫu nhiên, theo ma trận đề hoặc từ các câu hỏi cụ thể.
 • Các tiện ích ra đề giúp việc tạo đề thi nhanh, đảm bảo bám sát kiến thức và mức độ đồng đều giữa các đề thi.
 • Việc chấm điểm được thực hiên ngay lập tức ngay sau khi thi, đảm bảo chính xác và không xảy ra sai sót như khi chấm thi bằng tay
 • Dữ liệu thi được kết xuất đầy đủ, chính xác phục vụ việc đánh giá và phân loại một cách công bằng và hiệu quả.
 • Tiết kiệm chi phí tổ chức thi và chấm thi.

Quản lý ngân hàng câu hỏi.

 • Thêm/ sửa/xóa ngân hàng câu hỏi
 • Duyệt/Không duyệt ngân hàng câu hỏi

Quản lý kỳ thi

 • Thêm/ sửa/ xóa kì thi
 • Phục hồi kì thi
 • Xuất excel danh sách kì thi

Quản lý môn thi

 • Thêm/sửa/ xóa môn thi

Quản lý đề thi.

 • Sửa/ xóa đề thi

Quản lý đơn vị tham gia thi.

 • Thêm/ sửa/ xóa đơn vị

Quản lý cán bộ coi thi

 • Thêm/sửa/xóa cán bộ coi thi

Quản lý hội đồng thi

 • Thêm/sửa/ xóa hội đồng thi
 • Thêm/sửa/xóa địa điểm thi
 • Thêm/sửa/xóa phòng thi

Quản lý điểm tiếp nhận

 • Thêm/ sửa/ xóa Điểm tiếp nhận

Quản lý phiếu đăng ký dự thi

 • Thêm / sửa/ xóa phiếu đăng ký dự thi

Tổ chức thi và chấm điểm online.

 • Xếp phòng làm thủ tục
 • Xếp phòng thi
 • Đánh số báo danh

Quản lý thông tin thí sinh

Quản lý kết quả thi.

 • Quản lý bảng điểm
 • Quản lý bài thi
 • Quản lý điểm

Quản lý danh mục.

 • Thêm/sửa/ xóa danh mục
 • Thêm/sửa/xóa bộ môn
 • Thêm/sửa/xóa khối lớp
 • Thêm/sửa/xóa chủ đề
 • Thêm/sửa/xóa niên khóa
 • Thêm/sửa/xóa Thứ hạng đánh giá kết quả thi

Quản lý tài khoản.

 • Thêm/sửa/xóa tài khoản
 • Phân quyền cho tài khoản
Công ty cổ phần truyền thông Văn hóa việt

Địa chỉ: P323,324 tháp Đông, CC Học Viện Quốc Phòng, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội - Điện thoại: 04 2211 1997

Copyright © 2008 vhv.vn. All rights reserved.