1. Đa nền tảng: Web Aplication, Mobile Aplication hay Window Desktop
  2. Mạng xã hội: Trang cá nhân để tra cứu thông tin lịch sử giao dịch, thông tin về sản phẩm dịch vụ, khuyến mại, chăm sóc KH...
  3. Báo cáo thông minh: Dasboard (Biểu đồ sắp xếp nhóm) và Báo cáo Pivot table bảng xoay tổng hợp dữ liệu linh động với khách hàng. 
  4. Phân quyền linh hoạt : Có thể phân cấp quản lý tác nghiệp và phân quyền quản trị
  5. Trao đổi thông tin:  Từ Sở Y tế chỉ đạo bằng Văn bản, thông báo…xuống các đơn vị thành viên; cập nhật liên tục thông tin, hoạt động diễn ra của từng đơn vị thành viên
  6. Tự động tổng hợp tin tức: Sở Y tế có thể tổng hợp tin tức, tập trung dữ liệu, quản lý các đơn vị thành viên
  7. Quản trị nội dung linh hoạt: Tích hợp nhiều module: Tính năng lắp ráp, kéo thả. Tính năng quản lý và biên tập tin tức, video, hình ảnh. Tính năng quản lý danh mục…
  8. Tích hợp các phần mềm khác: Dễ dàng tích hợp với các phần mềm quản lý đặc thù của ngành và có cơ chế đăng nhập SSO nghĩa là người dùng chỉ cần dùng một tài khoản duy nhất để truy cập tất cả phần mềm
Tính năng
Liên Hệ