Portal Giáo dục

(0/0)
Portal Giáo dục

Portal Giáo dục là giải pháp cổng thông tin điện tử triển khai cho Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Phòng GD&ĐT, Trường học, cho phép truy cập dữ liệu một cách tập trung và duy nhất bao gồm từ cấp Sở cho đến cấp trường. 

 • Là cầu nối trao đổi thông tin giữa nhà trường, học sinh, phụ huynh : Là giải pháp được thiết kế đặc biệt dành cho các Sở GD&ĐT, nối tiếp xuống các Phòng GD&ĐT cho đến các Trường học nhằm quảng bá thông tin, hoạt động diễn ra của từng cấp.
 • Hệ thống quản trị nội dung linh động : Được tích hợp nhiều module: Tính năng lắp ráp, kéo thả. Tính năng quản lý và biên tập tin tức, video, hình ảnh. Tính năng quản lý danh mục, chuyên mục. Tính năng quản lý văn bản, diễn đàn, thảo luận... 
 • Tự động tổng hợp tin tức : Sở GD&ĐT có khả năng tổng hợp tin tức, tập trung dữ liệu, quản lý các thành viên của Phòng GD&ĐT, các trường học trực thuộc.
 • Tích hợp các phần mềm khác : Phần mềm học trực tuyến, phần mềm quản lý giáo dục, thư viện điện tử... Người dùng chỉ cần dùng một tài khoản duy nhất để truy cập tất cả phần mềm. 

Trang chủ

Giới thiệu

Quản lý cơ cấu tổ chức

 • Lãnh đạo Sở
 • Văn phòng
 • Thanh tra
 • Phòng Giáo dục Trung học
 • Phòng tổ chức cán bộ
 • Phòng kế hoạch tài chính
 • Phòng Khảo thí & QLCLGD
 • Phòng Giáo dục Mầm non
 • Phòng Giáo dục Tiểu học
 • Phòng GDTX và GDCN

Quản lý tin tức - sự kiện

 • Hoạt động – Sự kiện
 • Thi và Tuyển sinh
 • Tin tức từ cơ sở
 • Cải cách - Đổi mới
 • Tin tức chuyên ngành
 • Khoa học - Công nghệ
 • Tin tức từ Bộ

Quản lý văn bản - công văn

 • Văn bản Sở GD&ĐT
 • Thông báo, giới thiệu
 • Văn bản HDND-UBND tỉnh
 • Văn bản Bộ GD&ĐT
 • Văn bản Trung ương
 • Văn bản Quy phạm pháp luật
 • Văn bản từ Bộ

Giáo dục trực tuyến

 • Khóa học
 • Kì thi

Tiếp công dân

 • Lịch làm việc lãnh đạo
 • Đặt lịch gặp lãnh đạo

Đối thoại giáo dục

Tra cứu

Liên hệ

Quản lý nội dung

 • Thêm / sửa / xóa bài viết dạng Đề tài khoa học
 • Thêm / sửa / xóa bài viết dạng Địa điểm
 • Thêm / sửa / xóa bài viết dạng Đấu thầu
 • Thêm / sửa / xóa bài viết dạng Thống kê chuyên ngành
 • Thêm / sửa / xóa bài viết dạng Văn bản dự thảo
 • Thêm / sửa / xóa bài viết dạng Tin tức
 • Thêm / sửa / xóa bài viết dạng Thư viện ảnh
 • Thêm / sửa / xóa bài viết dạng Video clip
 • Thêm / sửa / xóa bài viết dạng Văn bản pháp quy
 • Thêm / sửa / xóa bài viết dạng Ý kiến khách hàng
 • Thêm / sửa / xóa bài viết dạng Download
 • Thêm / sửa / xóa bài viết dạng Lịch làm việc
 • Thêm / sửa / xóa bài viết dạng Thủ tục hành chính
 • Thêm / sửa / xóa bài viết dạng Sự kiện
 • Thêm / sửa / xóa bài viết dạng FAQ
 • Thêm / sửa / xóa bài viết dạng Chủ đề
 • Thêm / sửa / xóa bài viết dạng Nhân sự
 • Thêm / sửa / xóa bài viết dạng PDF
 • Thêm / sửa / xóa bài viết dạng Tuyển dụng
 • Thêm / sửa / xóa bài viết dạng Đối tác
 • Thêm / sửa / xóa bài viết dạng Infographic

Quản lý Tài khoản

 • Thêm/sửa/ xóa tài khoản
 • Phân quyền tài khoản
Công ty cổ phần truyền thông Văn hóa việt

Địa chỉ: P323,324 tháp Đông, CC Học Viện Quốc Phòng, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội - Điện thoại: 04 2211 1997

Copyright © 2008 vhv.vn. All rights reserved.